TRENDY

4 ZNOVU OD ZAČÁTKU

Svatby se budou pořádat v módu „unplug‑

ged“, budou komornější a bez okázalostí.

Stejně jako ostatní oslavy. Příležitosti k malým

party ovšem budou uživatelé vyhledávat

častěji, ať už půjde o noc filmovou