Zdroj: TWISTO

OSTŘÍŽÍ ZRAK

Insight Renaty Salaty

Naše kampaně musí obsahovat prvek edukace. Pro český trh jsou naše produkty pořád

relativně nové, říká Renata Salata, obchodní

ředitelka společnosti Twisto.

Očekáváte větší zájem o odd�