Retailový navigátor

AR všude kolem nás

Text RADANA ČECHOVÁ

Rozšířená realita (AR) má nyní větší šanci

uspět, než virtuální realita. Je totiž dostupnější. Za prvé cenou: použití filtru, aby si uživatelé vyzkoušeli, zda jim sedí vybraný gauč