LIDÉ

Lidé v pohybu

Kdo v uplynulých dnech změnil působiště

1  JAN

BRUDER

2  JOSEF

DVOŘÁK

3  JIŘÍ

JELÍNEK

4  PETR

KOFROŇ

5  MARTINA

KUČEROVÁ

6  IOANA

LEMNARU

7  MARIE