tailu. Výsledkem je systém eMA (electronic

Merchandising Applications), který eviduje

veškeré komunikační prvky v prodejně a řídí

je. Vzdáleně ovládá digitální nosiče, digitální

cenovky a funguje i jako vyvolávací systém,

který umí i bezdotyk