MARKETINGOVÝ VÝZKUM

Jak změřit úspěch?

Pomáhá reklama značce, nebo jí spíš

škodí? Mají diváci po zhlédnutí spotu

značku raději? Data dokáží odpovědět.

Text ANNA HÁJKOVÁ

Behavio

Ve výzkumné agentuře nás až tak

nezajím