MÉDIA V POLSKU

TÉMA

Foto:

Foto:

XXXXXXX

ISTOCK

Polský bič

na média

Svoboda médií v Polsku rok od roku

vadne. Je jen otázka, kdy dojde

k bodu, z něhož už nebude návratu

Text VOJTĚCH KRISTEN

08

„Vládní st