MEDIÁLNÍ BYZNYS

Foto: ISTOCK

Kudy vede

pro tisk cesta

z krize?

Ač je zájem o zpravodajství

velký, mediální domy

bojují s klesajícími

prodeji deníků. Výpadky

v desítkách procent evidují

také u inzerce. Nastupuje

pr