Její slova potvrzují obecně známou věc, že

firmy mají přístup k obrovské spoustě dat, ale

mají problém s jejich interpretací a aplikací.

Alfou a omegou jsou proto „čistá, kategorizovaná a jasně strukturovaná data“. K tomu je

mnohdy potřeba součinn