UDRŽITELNOST

Udržitelností

musí žít celá

firma včetně

vedení. Nejen

CSR oddělení,

které na to má

mizivý rozpočet

Pavlína Louženská

marketingová expertka na módu

Lucie Mádlová

Asociace společenské dpovědnos