SPORTOVNÍ MARKETING

Jak využít potenciál

basketbalového Nagana

Český basketbal změnil vizuální identitu

a chce využít diváckého zájmu z loňského

senzačního šestého místa na MS v Číně

Text PAVEL HEJKRLÍK

federace Martin Peterka. �