EDITORIAL

CSR

Gloriola succes

story

CSR JAKO SOUČÁST BYZNYSU

Pandemie zpomalila naplňování Cílů

udržitelného rozvoje OSN. Firmy by

měly dělat odvážnější projekty.

V minulém týdnu nešla minout

zpráva o geniálním trejdrovi<