Startupům

vládnou české

projekty

Největší tuzemská startupová

akce Disraptors Summit vyvr‑

cholila minulý týden v Praze

celoevropským finále startupo‑

vé Ligy Mistrů. Vítěznou trofej

porota předala českému projektu

Flowbox, který o den dřív zvítězil

i v regionálním kole pro oblast

Visegrádské čtyřky. Flowbox se

zabývá úsporou energií v bu‑

dovách. Jejich software nejen

monitoruje, ale také kontroluje

a optimalizuje spotřebu energií

tím, že propojuje jejich řízení do

jediného místa. Díky získaným

datům lze snížit spotřebu elekt­

řiny zhruba o třetinu, spotřeba

vody a tepla pak může klesnout

víc než o polovinu. Řešení ve

výsledku snižuje emise oxidu

uhličitého až o 70 procent.

Divácky nejúspěšnější startup

GoodAccess, který se do evrop‑

ského finále probojoval coby

vítěz startupové soutěže Ynovate,

vytváří kyberbezpečnostní

software navržený zejména pro

menší podniky.

Z devíti finalistů porotu zaujal

též švýcarský projekt Keego, jenž

chce nahradit plastové sportovní

lahve inovativními lahvemi, které

budou udržitelné a zdravotně ne‑

závadné. Porota ocenila potenciál

projektu zejména pro andělské

investory. Vedle startupové sou‑

těže byla na programu vystoupe‑

ní řady inspirujících osobností.

Digitální kampaň Stay in Prague

na podporu příjezdového ces‑

tovního ruchu zaujala nejvíce

cestovatele v Polsku, Německu

a v Itálii. Hlavní město poprvé

využilo výnosy z navýšeného

poplatku z pobytu na marketin‑

gové aktivity.

Kampaň oslovila zhruba

24 milionů uživatelů. Tříměsíční

kampaň v hodnotě 7,5 milionu,

která probíhala od června do září

a podpořila novu image Prahy, se

zaměřila na bonitnější klientelu

ve věku od 35 let.

V rámci digitální části zazna‑

menala celkem 118 429 370 zobra‑

zení z jedenácti předem definova‑

ných evropských zemí. Podle dat

pokračovaly téměř dva miliony

uživatelů na web stayinprague.eu

a přes 16 tisíc z nich zamířilo také

bezprostředně na vybranou uby‑

tovací platformu. Nejúspěšnější

byla propagace Prahy v obsahové

síti Google a YouTube.

Inzerce

Zažijte konferenci FORUM MEDIA

Z 50+ řečníků pro vás vybíráme světové experty:

LEO

WOOD

JERKER

FAGERSTRÖM

Specialista na strategickou

komunikaci, Hanbury

Kreativní ředitel Publicis

Groupe Nordics / Le Pont

Nejlepší tip pro

team-building: vezměte

lidi na dim sum.

Vstupenky zakoupíte na

www.forummedia.cz

Řešíme problémy jako

v armádě, jen místo zbraní

používáme kreativitu.

ZPRÁVY

Kampaň Stay

In Prague

bodovala

Zdroj: DISRAPTORS

Apple Premium Partner prodej‑

na, která je svým konceptem prv‑

ní svého druhu ve střední a vý‑

chodní Evropě. „To, že se nám

jako prvním v regionu CEE poda‑

řilo získat status Apple Premium

Partner, je pro nás významným

krokem vpřed. Jako iStyle jsme

před 14 lety stáli u vstupu značky

Apple na český trh. Jsem hrdý, že

jsme to opět my, kdo pozvedne

zážitek z nákupu Apple zařízení,“

řekl Vít Goluch, general manager

společnosti iStyle.