Jsou nějaké formy této nativní

reklamy aktuálně u zadavatelů

oblíbenější?

Oblastí, která se poslední rok dva čím dál tím

více prosazuje, je udržitelnost. Klienti mají

stále větší zájem být u obsahu spojeného

například s enviroment�