KAMPAŇ

Velký zlatý

v Gambrinusu

Jak se po deseti letech

poklesu tradiční značka piva

znovu přihlásila o pozornost

I KDYBY PŘIŠEL NEJVĚTŠÍ

KOUZELNÍK VŠECH DOB

Připravil Triad Advertising

Gambrinus je v Česku synony­

mem