Grand Prix

Klient:

Datart

Zahájení kampaně:

Říjen 2020

Zajímavosti:

Pojmenování pro nové služby vzešlo

z historie značky, jejíž název vzešel ze

spojení slov „data“ a „art“, protože se

zakladatelé cítili jako special