TRENDY

Marketing čeká na vakcínu

Mediální rozpočty jsou zaseknuté, velké

kampaně zamrzly, výkonnostní reklama si

bere veškerou pozornost. V tomto prostředí

se snaží značky neztratit zákazníky.

Text RADANA ČECHOVÁ

Šest z deseti market