INFLUENCER MARKETING

20

V následujícím roce také podle prognóz řady

expertů poroste význam influencerů a to i těch,

kteří se nemohou pochlubit miliony lidí, kteří

je sledují. Význam mikroinfluencerů, které sice

sleduje méně lidí, ale mají