E­‑COMMERCE

E­‑commerce jízda na

horské dráze

Vánočním nákupům už letos tolik online

nedominoval, ve světě online nákupy tvoří

třetinu tržeb maloobchodníků v retailu

Text PAVEL HEJKRLÍK

14

Loňský rok byl z pohledu české