Lodivod do

temných vod

EDITORIAL

TÉMA

T

MARKETING TABÁKU

Rozpor mezi prohlášeními výrobců

tabáku a jejich marketingem, který

cílí na mladé lidi.

FACEBOOK JE TŘEBA

REGULOVAT

Zneužívá monopolní postavení, tvrdí

František Vrabel ze Semantic Visions.

DIGITÁLNÍ MÉDIA

str. 6 –11

Contagious popisuje, jak

stockholmské digitální billboardy

lákaly na aktuální události.

str. 20 –21

ZEMŘEL OTEC MODERNÍHO PR

Harold Burson z nuly vybudoval

agenturu, která v 80. letech

dominovala odvětví PR.

str. 24 –25

PUBLIC RELATIONS

KAMPAŇ VE ŠVÉDSKÉM METRU

PŘÍPADOVÁ STUDIE

str. 14 –15

Předminulý pátek zemřela legenda

oboru public relations, Harold

Burson. Jeho pozoruhodný život

se uzavřel v 98 letech. „Je to konec

jedné éry, odešel jeden z otců PR

oboru.“ Tak zhodnotil význam

jednoho z pionýrů moderních

public relations americký týdeník

PR Week. V nekrolozích oborových

časopisů se dočítáme o jeho skvě‑

lých dovednostech. „Byl lodivodem

pro naši profesi, hvězdou, která nás

vedla a sloužila nám jako inspirace

a vzor,“ prohlásil o něm Rob Flaher‑

ty, chairman světové sítě Ketchum.

Harold Burson musel mít mimořád‑

né schopnosti a cit pro práci s médii

a veřejným míněním.

Kam ale tento lodivod mimo jiné

nasměroval obor PR? Ve vzpomín‑

kách oborových časopisů jako je

zmíněný PR Week nebo AdAge

nenajdeme ani zmínku o odvrácené

tváři agentury Burson­‑Marsteller,

kterou v roce 1953 založil spolu

s majitelem reklamní agentury

Billem Marstellerem. Soupis proble‑

matických klientů, pro něž agentu‑

ra během desetiletí své existence

pracovala, je znepokojivě dlouhý.

Vesměs šlo o korporace, kterým

Burson­‑Marsteller pomáhala žehlit

nejrůznější průšvihy.

„Byl silným zastáncem role

korporací ve společnosti jakožto

sociální entity a trval na tom, že

posláním korporace je dodávat

dobrý produkt za přiměřenou cenu,

spravedlivě zacházet se svými

zaměstnanci, pokud jde o odměny

a odchod do důchodu, spravedlivě

jednat s dodavateli, podporo‑

vat základní komunitní aktivity

v oblastech, kde působí, a odměnit

akcionáře spravedlivou návrat‑

ností svých investic,“ dočteme se

na stránkách AdAge. Očekávat od

velkých korporací, a zvláště těch,

pro které Burson pracoval, bohulibé

jednání s dodavateli, zaměstnanci

i zákazníky, působí dnes naivně.

Burson­‑Marsteller pracovala

třeba pro společnost Philip Morris,

pro niž založila Národní kuřáckou

alianci. Skrze ni se pokoušela zhatit

legislativní pokusy o větší regulaci

kouření.

A tím se zároveň dostáváme

k hlavnímu tématu čísla, kterým je

marketing tabákových firem.

Přeji vám hezké čtení.

Jan Klika

redaktor

Inzerce

2

MĚSÍCE

Dejte nám

a my vám dáme důvod

k další spolupráci

PRAVIDELNÉ LETY DO DESTINACÍ

100

%

VÝSLEDKY

Žádná zbytečná mezipřistání

ani turbulence

SEO GA FB IG PPC

A DALŠÍCH

FIRST CLASS

Raketový digitální

marketing

Rezervujte si pilotní digitální kampaň:

[email protected]

astronautlab.cz

03

DIGITÁLNÍ LETENKA