Tipsport skóruje

s NHL

Sázkové kanceláři Tipsport se

podařilo stát se prvním sázko‑

vým partnerem hokejové NHL

z Evropy. Obě strany oznámily

několikaleté partnerství pro

český a slovenský trh.

V rámci dohody získá Tipsport

přístup k live datům ze hry

v rámci Puck and Player Tracking

technologie zlepšení statistik

a live nabídky sázkových kurzů.

Tato technologie je aktuálně

v 31 arenách v NHL a díky 14 ka‑

merám umístěných nad ledem,

senzorům v puku a číslech hráčů

přináší unikátní live data ze hry.

Sázková kancelář z Berouna získá

také další přístup k NHL eventům

v Evropě. „Jako lídr v oblasti

sázek je Tipsport ideálním part‑

nerem pro vstup na evropský trh

a vnímáme i velký fanouškovský

potenciál,“ řekl John Lewicki, vi‑

ceprezident mezinárodních part‑

nerství NHL. „Spojení a přístup

k datům nám umožní přinášet

unikátní inovace pro naši sázkař‑

skou komunitu,“ dodal šéf mar‑

ketingu Tipsportu Jan Čumpelík.

Tipsport také získá jako oficiální

partner možnost využívat brand

NHL v marketingových kampa‑

ních v rámci online nabídky v Čes‑

ku a na Slovensku a může také

využít práva k případným NHL

Global Series zápasům, pokud by

se hrály na těchto trzích. Tipsport

získá i exkluzivní umístění

v rámci domén NHL.com/cz a sk.

Reklamní kampaně Tipsportu

také poběží během zápasů na

kanále Nova Sport.

Rozšiřování HBO Max v regionu

EMEA bude mít na starosti Chris‑

tina Sulebakk, dosavadní general

manager HBO Europe. Řešit bude

přechod streamovacích služeb

HBO na HBO Max i další expanzi.

Do svého týmu si přizvala mimo

jiné Roberta Sota, jenž bude mít

v regionu na starosti marketing,

či Line Mykland, která bude řídit

tým pro content experience.

Už dříve bylo oznámeno, že

upgrade na HBO Max by měl začít

v druhé polovině letoška. V tu‑

zemsku funguje služba HBO Go

s cenou 159 korun měsíčně, cena

za HBO Max s rozsáhlejší knihov‑

nou zatím není známa — v USA je

k dispozici v přepočtu za 322 ko‑

run. Předplatné konkurenčního

Netflixu, které koncem loňského

roku překonalo 200 milionů

předplatitelů, se pohybuje mezi

199 a 319 korunami. Letos by měla

na český trh přijít i služba Dis‑

ney+, která v evropských zemích

stojí zhruba 182 korun.

Ve „streamovacích válkách“

o diváky se nebojuje jen cenou,

ale i vlastním obsahem. Disney+

tak těží z vlastních televizních

a filmových studií, stejně jako

HBO díky mateřské skupině

WarnerMedia. Warner Bros chce

všechny letošní novinky, jako

jsou Duna či Matrix 4, pustit

v premiéře zároveň do kin i na

HBO Max.

Inzerce

ZPRÁVY

HBO se chystá

na rozšíření

Zdroj: NHL.COM

Googlem. Francie v roce 2019

zavedla směrnici o autorském

právu na jednotném digitálním

trhu, přesto trvalo 18 měsíců, než

dohoda vznikla. Dohoda stanoví

obecná kritéria, podle nichž má

být kalkulována výše licenčních

poplatků určených vydavatelům,

ale neobsahuje přesný způsob

výpočtu. Výše platby by se měla

odvíjet od posouzení informační

významnosti publikovaného ob‑

sahu, celkového denního objemu

zveřejněných zpráv a průměrné

měsíční návštěvnosti.

„Podpis francouzské dohody

je nadějí pro všechny evropské

i české vydavatele. Licenční po‑

platky za publikovaný obsah od

digitálních platforem představují

do budoucna nový zdroj financo‑

vání. Bude pouze potřeba nasta‑

vit přiměřenou výši licenčních

poplatků a stanovit spravedlivý

mechanismus pro jejich rozdělo‑

vání“, uvedl výkonný ředitel Unie

vydavatelů Václav Mach.

Tuzemská internetová jednič‑

ka Seznam.cz mezitím v minulém

týdnu odeslala předžalobní vý‑

zvu firmě Alphabet jako poslední

formální krok před podáním

žaloby. Na původní výzvu Google

nereagoval. Seznam si nárokuje

škodu ve výši přes devět miliard

korun jako kompenzaci škod

v období 2011 až 2018, která mu

vznikla v důsledku toho, že spo‑

lečnost Alphabet a Google podle

rozhodnutí Evropské komise

z července 2018 zneužívaly svého

dominantního postavení na trhu.