PRODUCKE

Na českém trhu

je nedostatek

artistů. Loni

jsme museli

poprvé ve

velkém měřítku

hledat talenty

za hranicemi

Filip Hering

Wilma Film

Lukáš Keclík

PFX

let, o kvalifikovanou práci a služby s vysokým<