KDYŽ KOLO DRHNE

Česku ale status filmařského ráje nemusí

vydržet navždy. Už nyní se odborníci z branže

vyjadřují v tom duchu, že zdejší filmařský

průmysl by bylo dobré podpořit zajímavěj‑

šími pobídkami. Ty se totiž postupem času