EDITORIAL

VIDEO

Nohama

zpět na zem

PŘEKLOPIT REKLAMU NESTAČÍ

Videoobsah pro sociální sítě musí mít

vlastní koncept a odpovídat trendům

jednotlivých platforem.

JAKO LÍDR JDEME PŘÍKLADEM

Komunikace a vysvětlení e­-mobility

jsou pro značku stěžejním tématem,

říká Libor Šedivák ze Škoda Auto.

STRATEGIE

str. 8 –11

Přibývá pokusů přiživit se na

událostech, jako jsou olympijské hry.

Kontrolují se tisíce příspěvků denně.

str. 14 –15

V REGIONECH DIGITALIZUJÍ

I radniční listy a obecní zpravodaje

dnes mají možnost získat inzerenty.

Větší hráči konkurenci vnímají.

str. 18 –19

MÉDIA

POZOR NA PARAZITOVÁNÍ

AMBUSH MARKETING

str. 12 –13

Metaverse se stalo buzzwordem,

který rezonuje nejen světem

gamingu a zavedených bran‑

dů. Značky sázejí na to, že do

metaverse se přelije slušná část

trávení volného času a zčásti

i práce. Paralelní život je však

stále daleko. Ovšem metaverse

nabízí kolbiště pro další boj mezi

technologickými giganty o jeho

ovládnutí a tak miliardy tečou

viz rekordní nákup Microsoftu za

studio Activision. Světem hýbe

vlna NFT a blockchainových

platforem, play­‑to­‑earn projektů

a kolaborace s umělci i populární‑

mi hrami ve virtuálním prostoru

v posledních měsících bují.

Jak však uvedl ve sloupku Leo

Lewis z Financial Times, před

skokem a bujarými úvahami

typu co by mohlo být, je třeba

věnovat se mnohem střízlivější

realitě. Loni v prosinci Amazon

Prime vysílal live souběžně

šest utkání Premier League.

Důsledkem toho zaznamenal

internetový provoz ve Spojeném

království nárůst na 25,5 terabitů

dat za sekundu. Což je nad úrov‑

ní, kterou se telekomunikační

společnost BT zavázala zvládat.

Další posun ve spotřebě dat,

jakou metaverse a jeho využívaní

přinese, tak naráží na současné

limity kapacity sítí.

Když už jsme u virtuálna a soci‑

álních sítí, Seznam zprávy podle

zákona o svobodném přístupu

k informacím získaly po několika

urgencích informaci o tom, kolik

platilo ministerstvo financí za

fotografa a kameramana, kteří

se starali, aby bývalá ministryně

financí na postech na Instagramu

a Facebooku vypadala co nejlépe.

Z veřejných peněz na vylepšení

image Aleny Schillerové padly cel‑

kem téměř dva miliony korun, což

pro strážkyni státní kasy ve světle

rekorodního schodku rozpočtu

není dobrá vizitka. Kdo se lukra‑

tivního úkolu zhostí nyní, když je

Schillerová v opozici a kohoutek

eráru vyschl, se zatím neví…

Pavel Hejkrlík

redaktor

Foto na titulní straně: BOHUMIL POSPÍŠIL

Inzerce

CO OČEKÁVAT V MARKETINGU

V ROCE 2022?

Objednejte si svůj

bezplatný výtisk

přes QR kód!

LE OF PRINT)

RPRISING RO

(AND THE SU

Revealed:

antar Marketi

The Sappi/K

ng Sur vey

2021

many

ondents – and

, 1,200 resp

12 months…

Five countries

for the next

eting learnings

essential mark

15/11/2021

Sappi_Pro

v5.indd

ject 2_Cover_

2

17:16