REKLAMA

70,7 mld. USD

Příjmy Facebooku

postupně slábnou

Facebook stále roste, i když

pomaleji, než byl zvyklý.

Instagram mu už nyní přináší

více než čtvrtinu příjmů.

dosáhly příjmy

Facebooku za rok

2019

94 %