JAKUB OLEXA

Mailkit

Do měření prokliků z e-mailových kampaní

stále více zasahují kontroly a automatizova‑

né zpracování zpráv na cestě k příjemcům.

Jak velké zkreslení to způsobuje? Za zásadní

výhodu e-mailingových kampaní se obvykle<