INVESTIGACE

Podle Higginse už jsou ruské složky nyní

opatrnější v tom, co se objeví online, ale stále

vybírají, co zametou nejdříve. V případě otravy Sergeje Skripala tak sice zmizely záznamy

o dvou později „usvědčených“, ale Rusové si

už n