TÉMA

Český právní řád není dostatečně dobře vy‑

zbrojený na reklamu v klasických mediálních

a prodejních kanálech, ale hlavně na internetu

a sociálních sítích. Nechává to na samoregulaci

a výsledkem je celkem velká šance, že se děti ve<