Duševní zdraví dostalo

kvůli covidu hodně zabrat.

Firmy hledají pomoc pro

své zaměstnance.

str. 8–12

E-COMMERCE TĚŽÍ

Z REKORDNÍHO ROKU

Nakupování i placení

z mobilů ještě zesílí, důraz

bude kladen na lepší

pochopení zákazníků.

str. 16–17

SIMONA

ZÁBRŽOVÁ

INOVACE JSOU

EXTRÉMNÍ SPORT

Zabránit ostrému sešupu

prodejní křivky umí

jen malá část na trh

uvedených novinek.

09

1. března 2021

99 Kč / 4,90 €

PROBLÉMY V TÝMECH

UŽ NELZE PŘEHLÍŽET

str. 20–22

BEZ LIDÍ SE

ÚSPĚCH NEKONÁ