UKRAJINA

Žádejte

představitele

vaší země, média

i osobnosti,

aby trvali

na vojenské

a diplomatické

podpoře

Tetiana Yurchenko

Dentsu Ukraine

Marina Mazarskaya

Carat

jistotu, že tato pomoc bude účinná. Teď