KREATIVITA A KAMPANĚ

Záškoláček byl nejoblíbenější

Nielsen a Český národní panel ve spolupráci

s Asociací komunikačních agentur zjištovaly, jaké

reklamy s osobností Češi hodnotí nejlépe

1 Vodafone: Záškoláček

Osobnost: Martin Hoffman