16/3

2018

TRENDY

INOVACE

EMOCE

Pražská tržnice, Holešovice

Popup Haly 13 a 17

EXPO

• prez

ent

a dod ace desíte

k

a

• insp vatelů eve lokací, ho

te

ira

n

• netw tivní dopro tových s