RETAIL

Pro Facebook

a influencery máme

ideální produkt

Z kampaní na sociálních sítích se pomalu

posouváme ke spotům v televizi,

říká Martin Wallner z Mixitu

Text PAVEL HEJKRLÍK

Foto VOJTĚCH RESLER

Pamatuji, že když jsem ješt�