Jak probíhá jednání s řetězci?

Je to samozřejmě tvrdá práce našeho obchodního týmu . Dnes jednáme někdy se třemi

nákupčími, protože máme z jejich pohledu tři

rozdílné kategorie: klasickou kávu, segment

vod a segment limonád. Tím se to celé kompl