PRODEJ MÓDY ONLINE

Nákup oblečení na internetu má

své nevýhody. Obchodníci se je

pokoušejí vyřešit pomocí moderních

technologií.

KORONAVIRUS RUŠÍ AKCE

Pořadatelé eventů a veletrhů

narychlo posouvají termíny a počítají

milionové ztráty, firmy nechávají

zaměstnace pracovat z domova.

KRIZE

str. 8 –13

ZBYTEČNĚ DRAHÉ COOKIES

Catherine Tucker z MIT se svými

kolegy v nové studii odhalila, že

digitální profily uživatelů se často

míjí, a to v případě věku i pohlaví.

ONLINE REKLAMA

str. 6 –7

BERLINALE 2020

Na berlínských TV Series Days se

představily novinky seriálové tvorby

určené pro televize i streamovací

služby.

str. 18

FOTO NA TITULNÍ STRANĚ:

VOJTĚCH RESLER

ODKLAD AKCÍ V KLUBU MAM

Kvůli současným omezením

odkládáme všechny plánované

akce v Klubu MAM. Nové termíny

oznámíme, jakmile bude známo, kdy

omezení skončí. Pořadatel a redakce

děkují za pochopení.

TELEVIZE

str. 16 –17

Záblesky pravé

povahy

Člověk může mít k dispozici obří

PR tým, který se snaží vše ohlídat.

Může mít k ruce Marka Prchala

a jeho Čau lidi. Může si dávat po‑

zor, aby ve vyjádřeních pro média

nemluvil českoslovenštinou.

Vše se ohlídá, ovšem jen

do doby, než člověk vlastní

bezprostředností nechá okolí

nahlédnout pod pokličku pečlivě

budovaného a udržovaného

mediálního obrazu.

Na jedné straně je tak k vidění

Babišova one man show, je všude,

přičemž další vládní politiky hra‑

vě zastiňuje, o těch opozičních

ani mluvit netřeba. A Babiš se bě‑

hem hektických dní s rozpukem

koronaviru nezdráhá vzít na sebe

bílý lékařský plášť a k dokonalosti

vytvořené iluze medicínského

odborníka mu navrch lidi z PR

týmu přidají ještě stetoskop. Ale

pak stejně přijde situace, která

nabídne „true“ moment.

Třeba jako před více než týd‑

nem, kdy měl tiskovou konferenci

po zasedání krizového štábu

ministr zdravotnictví Adam Voj‑

těch. A novináři se jej začali ptát

na spor s lékařkou ze soukromé

laboratoře. Premiér se zezadu

přikradl k mluvícímu ministro‑

vi a ve snaze mu pomoci, se jej

s bodrým výrazem vyšetřova‑

tele StB začal ptát: „Tak řekněte

přesně, kdo vám to řek. Nebuďte

slušnej.“

„Dostal jsem tu informaci,“

začne Vojtěch.

„Od koho?“ s dobráckým

úsměvem se ptá Babiš. „Ze Státní‑

ho zdravotnického ústavu.“

„Jméno?!“

Tiskovka šla v přímém přenosu

a Babiš tak nechtěně sám předve‑

dl, jakým způsobem jedná s lidmi

okolo. Zřejmě mu to podvědomě

uklouzlo a on se stal na chvíli

Burešem. Netřeba připomínat

dehonestaci exministra dopravy

Kremlíka prostřednictvím zpráv

na jednom portále, který nemá

s premiérem nic společného.

Tento výjev tak doplnil před‑

chozí přešlapy, které o Babišově

skutečné povaze vypovídají

mnohé. Třeba jako v dokumentu

filmaře Víta Klusáka Matrix AB

z roku 2015, ve kterém tehdy při

rozhovoru pronesl památnou

větu: „Nedávaj jim krmit.“ A to

nemluvil o zvířatech na Čapím

hnízdě…

A jak to bylo s tím (ne)zaklek‑

nutím a (ne)hovory s novinářem

Přibilem?

Pavel Hejkrlík

redaktor

OMLUVA

Omlouváme se tímto panu

Ondřeji Pýchovi za neopráv‑

něný zásah do jeho autorských

práv k fotografickému dílu.

V čísle 31–32, ročník 2018 časo‑

pisu MAM jsme na titulní stra‑

ně uveřejnili jeho autorskou

fotografii sportovkyně Martiny

Sáblíkové, aniž bychom měli

od autora souhlas k tomuto

užití, a aniž bychom řádně

uvedli jeho autorství k dílu.

Autora, pana Ondřeje Pýchu,

jsme o záměru užít fotografii

ani neinformovali a nevyžádali

jsme si ani souhlas s jejím zpra‑

cováním, autorství bylo mylně

přiřčeno zcela jiné osobě.

Současně se tímto omlouváme

obchodní společnosti SPORT

INVEST Marketing, a. s., že jsme

ji neuvedli jako zdroj předmět‑

né fotografie a za to, že jsme

fotografii upravili a zveřejnili

v rozporu s podmínkami stano‑

venými ve svolení společností

SPORT INVEST Marketing, a. s.,

k jejímu užití.

EDITORIAL

TÉMA

T