V minulém roce vstoupilo na

středoevropský trh 70 nových

maloobchodních značek, při‑

čemž nejvíce, 22 z nich, zamířilo

na český trh. Většina značek je

ze segmentu módy, přičemž do

ČR vstupovaly hlavně německé

a americké brandy.

K nejznámnějším patří spor‑

tovní Under Armour nebo Björn

Borg. Zastoupeny jsou i stravova‑

cí řetězce – americká síť pizzerií

Domino´s otevřela první dvě po‑

bočky v Brně (do Prahy se chystá

v dalším kole expanze). V Praze

loni otevřel showroom i výrobce

elektroaut Tesla.

A zatímco na středoevropském

trhu značky vybírají nákupní cen‑

tra, v ČR pro vstup volily ve větší

míře takzvaný high street (tedy

obchody na hlavních nákupních

ulicích. Tento trend by měl do

budocna ještě sílit, jak se v centru

Prahy otevřou nové projekty typu

Palace Savarin, 100 Yards nebo

City Palais.

ČSOB ve spolupráci s Policií České

republiky spouští kampaň na

podporu bezpečnosti dětí na in‑

ternetu. Více než polovina třinác‑

tiletých dětí pravidelně využívá

internet a má založen profil na

některé ze sociálních sítí. Podle

policejních statistik stále výrazně

přibývá on­line útoků zejména na

nejmladší věkovou skupinu.

Jak moc jsou děti v online

prostředí zranitelné, ukázal

například dokument V síti Víta

Klusáka a Barbory Chalupové

s podtitulem 3 herečky, 3 poko‑

jíčky, 10 dní a 2458 potenciálních

sexuálních predátorů. Za první

dva týdny od uvedení do kin pře‑

konal veškeré historické rekordy

dokumentárních filmů v ČR. Film

Občan Havel z roku 2008 vidělo

163 tisíc diváků, V síti už nyní přes

200 tisíc a růst zdakleka nekončí.

ČSOB už loni oslovila odborní‑

ky a experty z řad policie a její

kampaň cílí na rodiče nezletilých

dětí a upozorňuje na rostoucí

nebezpečí v digitálním světě.

Pro ochranu dětí na internetu je

zásadní prevence a vzdělávání.

ČSOB proto uzavřela dohodu

o spolupráci s Policií ČR a spo‑

lečně realizují výukový program

pro děti na základních školách

s názvem Tvoje cesta #onlinem.

Knižní epidemie

táhnou

V USA rostou prodeje knihy The

Stand (Svědectví) Stephena Kinga

neuvěřitelným tempem. Ačkoliv

byl apokalyptický příběh o epi‑

demii, jež zahubila téměř veškeré

lidstvo na planetě, poprvé vydán

před více než 40 lety, Američané

se k němu nyní houfně vracejí.

Prodeje knihy v brožované vazbě

v prvních měsících roku narost‑

ly o 25 procent, prodeje pevné

vazby jsou až třikrát vyšší. Dalším

aktuálně velice populárním

dílem je The eyes of darkness od

Deana Koontze o fiktivním viru

Wuhan-400 z roku 1981.

V Evropě se čtenáři obracejí

ještě ke starším příběhům.

V Itálii a Francii vede žebří‑

ček Mor (La Peste) nobelisty

Alberta Camuse z roku 1947. Na

obou trzích jsou prodeje knihy

v porovnání s loňským rokem

násobně vyšší. V Polsku tatáž

kniha zaznamenala na přelomu

února a března už pětinásobně

vyšší prodej, a to jak v tištěné,

tak audio formě.

U nás zaregistrovala překva‑

pivě zvýšenou poptávku po dvou

titulech síť knihkupectví Knihy

Dobrovský. Prvním z nich je Bledý

jezdec od Laury Spinney, který se

věnuje epidemii španělské chřip‑

ky, a druhým Čapkova Bílá nemoc.

Ta však patří podle Adama Pýchy,

ředitele oddělení marketingu

a e­‑commerce, k tzv. longselle‑

rům, které zákazníci vyhledávají

například v období blížících se

maturit. „Zajímavější je tedy

nárůst prodeje u Bledého jezdce,

který byl vydán již v roce 2017

a nyní byl již mimo zájem čtenářů

a prodej knihy byl opravdu zane‑

dbatelný,“ dodává Pýcha.

ZPRÁVY

Ne predátorům

i šikaně

Foto: DOMINO´S

22 nových

značek v Česku

Inzerce

27. MEZINÁRODNÍ VELETRH REKLAMY, POLYGRAFIE,

OBALŮ A INOVATIVNÍCH TECHNOLOGIÍ

28.–30. 4. 2020

OFICIÁLNÍ VOZY

05

www.reklama-fair.cz