UKRAJINA

Mezi pomocí a cynismem

Jak značky a média — snad i v dobré víře — berou

lidem důstojnost. Jen proto, že jsou uprchlíci.

Text ANDREJ ŠTUK

Marketup

08

Válka s sebou pokaždé přináší utrpení. Do vá‑

lečných oblastí s