DIGITÁLNÍ TRANSFORMACE

Foto: ISTOCKPHOTO

Teď už se

to nedá

zastavit

Dlouho se o ní mluvilo

jako o nutnosti, většina

firem ji ale odsouvala.

Nebyla pro ně nezbytná.

Teď se digitální

transformace jeví jako

jediné dobr�