SPORTOVNÍ MARKETING

Foto: ISTOCK

Ochromený

sportovní svět

Se situací v historii zcela ojedinělou se

snaží vyrovnat světový sport. Odkládají

a ruší se hlavní sportovní akce, ligy stojí

a fanoušci hledají alternativy.

08

Text