NÁZORY

16

K věci

Na okraj

JOSEF HAVELKA

Contagious

MARKÉTA BRÁZDOVÁ

ABB Česká republika

Před pár dny vypukla v mé sociální bublině

zajímavá debata kolem postu Davida Navrá‑

tila z České spořitelny, který poukazoval