KOMERČNÍ PREZENTACE

Amden: Firmy i lidé chtějí zážitky a příběhy

Jak se dělá marketing ve svobodné firmě, vysvětluje ředitelka Amdenu Petra Elmerová

Společnost Amden je na marke‑

tingovém trhu více než dvacet let.

Poslední dekádu funguje podl