MÍSTO PRODEJE

Lokal jako nový global

Lidé mají silné lokální cítění. Je důležité,

aby se v obchodě cítili „jako doma“.

Text PETR ŠIMEK

Wellen Retail Experience

Podle Václava Bělohradského je globalizaci

možno označit za „velkov�