LIDÉ

Lidé v pohybu

Kdo v uplynulých dnech změnil působiště

Stranu připravila HANA VACKOVÁ

1  JAN

BAMBAS

2  ŠTĚPÁN

BURDA

3  LENKA

FABIÁN

4  ZUZANA

LHOTÁKOVÁ

5  JANA

PAVLÍČKOVÁ

6