REKLAMNÍ AGENTURY

Zadavatelé se druhého

pololetí zatím nebojí

1 O kolik procent jste museli

vůči roku 2019 snížit

marketingový rozpočet na

1. pololetí letošního roku?

V 2. pololetí plánujete

navýšení, nebo budete

pokračova