REKLAMNÍ AGENTURY

Agentury: klienti zatím

spolupráci nepřehodnocují

1 Jaká opatření jste

v důsledku krize již museli

v agentuře provést?

2 Vyjednávají s vámi klienti

o novém nastavení

spolupráce, očekáváte nové

tendry, v