ESG RATING UKÁŽE

FIRMÁM, JAK DÁL

NEJVĚTŠÍ ÚNIK DAT

V HISTORII KVŮLI RTB

str. 8–11

str. 14–15

str. 18–19

Promotérům stouply

náklady, někteří partneři

přehodnotili priority. Léto

ale bude rozhodně silné.

Díky nové kategorii cen

SDG se mohou firmy

navzájem porovnat

v udržitelnosti.

KATEŘINA

BARTŮŠKOVÁ

Četnost sdílení dat uživatelů

v rámci reklamních aukcí

se pohybuje v řádu miliard

za jeden jediný den.

VIRTUÁLNĚ

AŽ K JÁDRU

22

30. května 2022

99 Kč / 4,90 €

FESTIVALY ČEKAJÍ

REKORDNÍ ZÁJEM