RETAIL

Velcí hráči

mohou

čistě online

prodejcům

zavařit databází,

brandem

a v offlinu

Tomáš Myler

Lidl

Matěj Kapošváry

Shopsys

i potřebám zákazníka. Až se ale velcí hráči

‚probudí‘, mohou ‚o