LIDÉ

Lidé v pohybu

Kdo v uplynulých dnech změnil působiště

1

Dana Kryńska

2

Anna Laviana

Ludvíková

3

Adam Kotík

4

Michal Putna

Monika Ublová nastoupila do

společnosti ČMIS jako projektová

manažerka