20 %

Více než dvě třetiny lidí (68 %)

chce omezit maso kvůli

zdravějšímu životnímu stylu.

Necelá třetina (29 %) dotázaných

chce omezit maso kvůli tomu, že

bude více šetřit.

Necelá čtvrtina (23 %) lidí omezí

maso, protože chc