TEČKA

Foto: FOOTSHOP

Reklamní

samuraj

PĚKNĚ UDĚLÁNO

Insight Filipa Drusky

Držíme se našich plánů s větším důrazem

na digitál, kampaně nesvěřujeme do rukou

reklamních agentur, říká Filip Druska, šéf

marketingu společno